Tanulmányok

Tanulmányok

21. évfolyam (2024)

  • 1. szám: JÁTÉK- ÉS OLVASÁSPEDAGÓGIA

ADORJÁNI ORSOLYA: A "kütyüvilág" nemzedék olvasóvá nevelése óvodás kortól DOI: https://zenodo.org/records/11079147 

20. évfolyam (2023)

  • 4. szám: LÉLEKTŐL LÉLEKIG

SZABÓNÉ LÁSZLÓ LILLA: A hittanoktató növekedése a hitben DOI: https://zenodo.org/records/11002514 

SIBA BALÁZS: A példaképek, értékek és rítusok jellemformáló ereje

THOMA LÁSZLÓ: Mennyiben lehet a hittanóra a lelki gyógyulás tere? A terapeutikus valláspedagógia hasznos szempontjai

SZÁSZI ANDREA: A rezilienciafejlesztés lehetőségei a hittanoktatásban – szempontok és gondolatok

SZABÓ-RÁCZ VERA: A lelkigondozói szolgálat lehetőségei és kihívásai napjainkban, egy iskolalelkész tapasztalatai és útkeresése a fiatalok között  

  • 3. szám: "PEDAGÓGUSKÉPZÉS, PÁLYASZOCIALIZÁCIÓ"

PAP FERENC – TÓTH ETELKA: Bevezető

NESZT JUDIT: A pedagógusképzésben közreműködő gyakorlatvezető pedagógusok praxis kutatásának elméleti és módszertani háttere

FÜLÖPNÉ KÁNTOR JUDIT – NESZT JUDIT: A pedagógusképzésben közreműködő gyakorlatvezető pedagógusok praxisa, elkötelezettsége, szakmai értékei és nehézségei

ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA: A tanítóképzésben közreműködő gyakorlatvezető pedagógusok praxisa, elkötelezettsége, szakmai értékei és nehézségei

FÜLÖPNÉ KÁNTOR JUDIT: Az óvodapedagógus képzésben közreműködő gyakorlatvezető pedagógusok praxisa, elkötelezettsége, szakmai értékei és nehézségei

BARANYINÉ KASZÁS ILDIKÓ − SZARKA JÚLIA: Gyakorlatvezető kisgyermeknevelők szakmai hivatástudata – A hallgatók képzésében résztvevő csecsemőgondozók és kisgyermeknevelők munkájának értékei és nehézségei

BÁRDI ÁRPÁD – GOMBOS NORBERT: Az egészségnevelés megújítása a KRE PK pedagógusképzéseiben 1.0.

CSONTOS TAMÁS: Kétnyelvűség kisgyermekkorban

NEUMAYERNÉ STREITMAN KRISZTINA: Coaching szemlélet és a tanulási motiváció – támogatás az autonóm és önszabályozó tanulói identitás megszületésében

GALUSKA LÁSZLÓ PÁL: Benedek Elek mesenyelve

VALLENT BRIGITTA: De mi az a plajbász? Benedek Elek mesevilágának szókincséről – Szókincsvizsgálat 4. osztályos tanulók körében 

  • 2. szám: "AZ ÚR AJÁNDÉKA A GYERMEK"

FEHÉR ÉVA: Az óvodai irodalmi nevelésben utat törő játékos mesélési forma