SZERZŐINKNEK

Tájékoztató szerzőinknek

A Magyar Református Nevelés folyóirat szeretettel várja a református köznevelésben érintett vagy az iránt érdeklődő szerzők kéziratait. A folyóirat 2019-től online és nyomtatott formában egyaránt megjelenik. 

A szerzőknek tiszteletdíjat nem tudunk felajánlani, a megjelent írásukat tartalmazó lapszámból tiszteletpéldányt kapnak. Az MRN 2023. évi számainak tervezett tematikája, megjelenési határideje az alábbi gombra kattintva letölthető.  

Kéziratok beküldése előtt kérjük, tanulmányozzák az alább megtalálható Szerzői tájékoztatót és Publikációs felhívást, valamint a Stíluslapot

Szerzői nyilatkozat

 Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy kézirat benyújtása esetén a Szerzői nyilatkozat kitöltött és aláírt adatlap szkennelt változatát a kézirathoz csatolni kell! A Szerzői nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi gombra kattintva letölthető.

Lektorálás, formai követelmények

A folyóirat szakértői lektorálási folyamatot követően jelenik meg. A TANULMÁNYOK rovatba szánt kéziratokat anonimizált formában két, a szakterületen jártas, legalább PhD-fokozattal rendelkező lektor véleményezi (double-blind peer review) előre meghatározott szempontrendszer szerint. A szerkesztőbizottság tagjainak kéziratait anonimizálva, a külsős szerzőkkel azonos eljárásrend szerint bocsátjuk lektorálásra. (A lektori értékelőlap sablonja itt letölthető.) Amennyiben a két lektor véleménye nem egyezik, a szerkesztőség harmadik lektort kér fel. A Szerkesztőség fenntartja a jogot a beérkező kéziratok előzetes szövegegyezési kontrolljára (plágiumvizsgálat). Plágium gyanúja esetén a közléstől elállunk. 

A szerkesztőbizottság tagjai elismert, PhD fokozattal rendelkező szakemberek pedagógiai vagy katechetikai, valláspedagógiai területen.   Folyóiratunk formai követelményeinek meghatározásakor a Studia Caroliensia stíluslapját vettük alapul. A részletes formai követelmények az alábbi gombra kattintva letölthetők.