RÓLUNK

A Magyar Református Nevelés folyóiratot 2000 óta elsősorban a magyar református köznevelésben dolgozó, az az iránt  érdeklődő pedagógusok, illetve a református gyülekezetek pedagógus tagjai számára készülő országos terjesztésű folyóiratként ismerhették meg az olvasók. A lap vállalt küldetése már a kezdetektől fogva az volt, hogy a magyar református nevelés ügyét szolgálja, közvetítő kapocs legyen a református pedagógia szereplői között az óvodai neveléstől kezdve egészen a felsőoktatási rendszerig.

2012 és 2017 között a lap szerkesztésére és kiadására nem jutott sem anyagi, sem emberi erőforrás. 2017 őszén, a reformáció 500. évfordulóján indítottuk újra, immár digitális formában. Ahogy a reformáció története sem képzelhető el a korszak meghatározó technológiai újítása, a könyvnyomtatás nélkül, ugyanúgy kell lépést tartanunk a korral a 21. században is, hiszen a protestantizmus egyik legfontosabb tradíciója éppen a folyamatos megújulás hagyománya.
Célkitűzésünk szerint a lapban megjelenő írások mind megfogalmazásukban, mind stílusukban úgy törekednek a tudományos igényességre, hogy egyszersmind a pedagógiai ismeretterjesztés célját is szolgálják. A lektorált tanulmányok mellett műhelymunkák, beszámolók, ismertetők is helyet kaphatnak az MRN-ben. Szeretnénk fórumot biztosítani a református nevelés minden érintettje számára, azért biztatjuk és kérjük a református felsőoktatás oktatóit és hallgatóit, valamint a köznevelési intézmények gyakorló pedagógusait, hogy tiszteljenek meg kézirataikkal. Folyóiratunk évente négy tematikus számmal jelentkezik (közülük kettő köznevelési, kettő pedig katechetikai fókuszú), de a Műhely és a Szemle rovat írásai akár ezen tematikai kereteken kívül is helyet kaphatnak hasábjainkon.

Szerkesztőség

Dr. Szontagh Pál Ph.D. főszerkesztő, pedagógiai szakértő, kutatótanár, igazgató (RPI, Budapest); főiskolai tanár (KRE PK Gyakorlati és Továbbképzési Intézet, Budapest) 

Dr. Szászi Andrea Ph.D. katechetikai szerkesztő, katechetikai szakértő, kutatótanár, igazgatóhelyettes (RPI, Budapest)  

Bajnokné Vincze Orsolya olvasósszerkesztő, pedagógiai előadó (RPI, Budapest)   

Rózsahegyi-Nagy Márta szerkesztőbizottsági titkár, olvasószerkesztő,  pedagógiai szakértő (RPI, Budapest)

Rezessy Szabolcs tördelő

A Szerkesztőség címe: 

1041 Budapest, Árpád út 51. A épület I. em. 1. 

mrn.szerkesztoseg@reformatus.hu

Rovataink

TANULMÁNYOK - ide az adott szám tematikájához illeszkedő, szabályos jegyzetapparátussal és irodalomjegyzékkel ellátott, szaktudományos szempontból releváns írásokat várunk. A tanulmányokat magyar és angol nyelvű absztrakt vezeti be. A Tanulmányok rovatban új kutatási eredmények első, originális közlése történik meg. A tanulmányok minden esetben lektorálásra kerülnek. A lektori értékelőlap sablonját ld. alább. Irányadó terjedelem: minimum ½, maximum 1 szerzői ív (szóközökkel együtt 20.000–40.000 leütés). 

MŰHELY - ide az adott szám tematikájához illeszkedő, a tanulmányok rovathoz képest gyakorlatiasabb, adott esetben jegyzetapparátust nélkülöző, kifejezetten gyakorlati szempontú írásokat, jó gyakorlatok megosztását, illetve a felsőoktatásban készült szakdolgozatok, TDK-dolgozatok, doktori értekezések részleteit vagy kivonatát várjuk. Irányadó terjedelem: minimum ½, maximum 1 szerzői ív (szóközökkel együtt 20.000-40.000 leütés).

SZEMLE - Ide az adott szám tematikájához illeszkedő könyvek, kiadványok ismertetését (recenzióját) várjuk. Minden esetben kérjük a recenzált kiadvány pontos könyvészeti adatainak feltüntetését és a kiadvány borítóképének minél nagyobb felbontású megküldését. Irányadó terjedelem: szóközökkel együtt kb. 10.000 leütés.

Adatvédelmi tájékoztatónk

A Magyar Református Nevelés folyóirat Adatkezelési tájékoztatója, illetve a felelős kiadó Református Pedagógiai Intézet Adatkezelési tájékoztatója az alábbi gombokra kattintva letölthetők.