Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság

Dr. Pompor Zoltán Ph.D. elnök (HUNRA, Budapest), óraadó oktató (KRE PK Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszék, Budapest)

Prof. Dr. Siba Balázs tanszékvezető egyetemi tanár (KRE HTK Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék, Budapest) 

ThDr. Szénási Lilla Ph.D. egyetemi adjunktus, dékánhelyettes (SJE RTK Alkalmazott Tudományok Tanszék – Révkomárom, Szlovákia) 

Dr. Szenczi Árpád Ph.D. főiskolai tanár (KRE PK Neveléstani és Metodológiai Tanszék, Nagykőrös)

Tudományos Tanácsadó Testület

Bognárné Dr. habil. Kocsis Judit tanszékvezető, egyetemi docens (VÉF Pedagógia Tanszék, Veszprém)

Dr. Gloviczki Zoltán Ph.D. főiskolai tanár, rektor (AVKF Neveléstudományi Tanszék, Vác)

Dr. Joó Anikó Ph.D. főiskolai docens (DRHE, Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Debrecen)

Dr. Józsa Gabriella Ph.D. egyetemi adjunktus (KRE PK Gyakorlati és Továbbképzési Intézet, Nagykőrös)

Dr. Kis Klára Ph.D. egyetemi docens (DRHE, Gyakorlati Teológiai Tanszék, Debrecen)

Dr. Kodácsy-Simon Eszter Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens (EHE Valláspedagógia Tanszék, Budapest)

Kustárné Dr. Almási Zsuzsanna Ph.D. központvezető egyetemi adjunktus (DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszék, Katechetikai Központ, Debrecen) 

Dr. habil Maior Enikő professzor, rektorhelyettes (PKE Modern Nyelvek Tanszéki Csoport, Nagyvárad, Románia) 

Dr. Somfalvi Edit Ph.D. egyetemi adjunktus (KPTI Gyakorlati Teológiai Tanszék, Kolozsvár, Románia)